Activități

  • Realizarea unei cercetari avand ca tema situatia Comitetelor de Sanatate si Securitate in munca din companiile multinationale selectate sa participe la proiect
  • Realizarea unui suport de curs
  • Vizita de studiu in Norvegia
  • Curs de formare pilot pentru membrii Comitetelor de Sanatate si Securitate in Munca
  • Curs de formare pentru reprezentantii sindicatelor, membri in Comitetele de Sanatate si Securitate in Munca
  • Curs de formare pentru membrii Comitetelor de Sanatate si Securitate in Munca nou selectati
  • Crearea unui Centru de Resurse si Informare care va include si o biblioteca multimedia accesibila membrilor de sindicat din organizatiile partenere
  • Producerea de materiale informative
  • Website dedicat proiectului
  • O aplicatie on-line pe baza careia se vor oferi cursantilor sesiuni de tutoriat on-line
  • Newsletter – trimestrial