Despre proiect

Proiectul nostru îşi propune să contribuie la eficientizarea activităţii Comitetelor de Sănătate şi Securitate în Muncă la nivelul companiilor din România.

Organizaţiile sindicale sunt extrem de interesate să aibă negocieri din ce în ce mai performante cu organizaţiile patronale, fiind pe deplin conştiente de faptul că prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale este unul dintre elementele cheie în asigurarea unui climat eficient la locul de muncă.

Acest proiect porneşte de la premiza că lucrătorii joacă un rol esenţial în asigurarea condiţiilor de sănătate şi securitate la locul de muncă.

Organizaţiile sindicale au un mare potenţial de conştientizare atât a muncitorilor, cât şi a managerilor, asupra acestei problematici.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:BENEFICIARI DIRECTI – 205 de persoane
 • Reprezentanţii sindicatelor in Comitetele de Sanatate si Securitate in munca din sectoare economice ca:
  • industria metalurgica,
  • producătoare de sectorul de ciment, betoane si alte materiale de constructii,
  • sectorul alimentar,
  • industria petrochimica,
  • industria electronică şi construcţiilor de maşini;
 • Reprezentanţii organizaţiilor patronale din sectoarele menţionate mai sus, care sunt, de asemenea, membri ai Comitetelor de Sanatate si Securitate in munca;
 • Membri de sindicat


BENEFICIARI INDIRECTI

 • Autorităţile publice locale din 33 judete din Romania;
 • Reprezentanti ai auroritatilor publice centrale;
 • Reprezentanti ai structurilor de dialog social bi- si tripartit;
 • Reprezentanţi ai societăţii civile, de la ONG-urile implicate în programe de dezvoltare, inclusiv în domeniul dialogului social;
 • Reprezentanţii mass-media