Obiectivele generale ale proiectului nostru sunt:

  1. Crearea unor structuri reprezentative care să implice reprezentanţii lucrătorilor şi eficientizarea activităţii Comitetelor de Sănătate şi Securitate la locul de muncă. Aceştia vor fi formaţi pentru a avea o abordare progresivă a evaluarii riscurilor şi pentru a accesa bune practici, instrumente şi resurse care pot deveni un sprijin puternic pentru intreprinderi şi pentru organizaţiile sindicale în procesul de evaluare şi gestionare a riscurilor.
  2. Realizarea unui dialog bi- şi tripartit mai eficient, care să sporească capacitatea partenerilor sociali din România, în special a sindicatelor de a se implica cât mai puternic în definirea unor soluţii care să îmbunătăţească climatul de muncă şi să asigure o aplicare mai eficientă a legislaţiei în domeniu.

Proiectul is propune sa contribuie la:

  • Dezvoltarea dialogului social bi- şi tripartit, bazat creşterea capacităţii partenerilor sociali români (cu accent pe sindicate) de a se implica mai bine în gasirea de soluţii pentru asigurarea unui climat de lucru eficient, in mod special in ceea ce priveste sanatea si securitatea in munca şi pentru a asigura o mai bună aplicare a legislaţiei în domeniul sanatatii si securitatii in munca.
  • Promovarea unei abordări progresive sistemului de evaluare a riscurilor si facilitarea accesului la bune practici, la instrumentele de lucru şi resurse, care ar putea deveni o bază solidă de sprijin pentru întreprinderi şi pentru organizaţiile sindicale în procesul de evaluare a riscurilor şi de administrare a riscului.